Η ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού προτύπου περιγραφής της επαγγελματικής ικανότητας αποτελεί κεντρικό στόχο του έργο ‘Communicatin Professional Competence’ (ComProCom).

Το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τα εθνικά συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα εθνικά συστήματα πιστοποίησης προσόντων, καθώς και τα μοντέλα επαγγελματικής οργάνωσης, επιδιώκει να αναπτύξει μία ευρωπαϊκή «κοινή γλώσσα» της έννοιας «επαγγελματική ικανότητα», που θα ενισχύσει την αμοιβαία αναγνώριση και κινητικότητα.

Το έργο εγκρίθηκε για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ Key Action 2 – Strategic Partnerships for vocational education and training, τον Αύγουστο 2015, με επικεφαλής εταίρο την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

Στο τρέχον έτος 2016, το έργο αναπτύσσει πέντε (5) πλαίσια επαγγελματικής ικανότητας σε ισάριθμους τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας (κατάρτιση και ανάπτυξη, διοίκηση επιχειρήσεων, διοίκηση της καινοτομίας, χημική μηχανική και κοινωνική επιχειρηματικότητα). Θα ακολουθήσουν δημοσιεύσεις και εκδηλώσεις για τη διάχυση των αποτελεσμάτων και τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Μέχρι σήμερα το ComProCom έχει παράγει έξη (6) εθνικές εκθέσεις για την υφιστάμενη κατάσταση κάθε συμμετέχουσας χώρας σχετικά με τη χρήση επαγγελματικών περιγραμμάτων ή άλλων περιγραφικών προτύπων , μία συνθετική έκθεση και έναν μεθοδολογικό οδηγό για το ευρωπαϊκό πρότυπο περιγραφής της επαγγελματικής ικανότητας.

Το εταιρικό σχήμα του προγράμματος συμπληρώνεται από: Stan Lester Developments (Μεγάλη Βρετανία), Irish Institute of Training and Development (Ιρλανδία), Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden MBH (Γερμανία), Instytut Technologii Eksploatacji – Panstwowy Instytut Badawczy (Πολωνία) and Die Berater Unternehmensberatungs Gesellschaft MBH (Αυστρία).

Η ιστοσελίδα του ComProCom (www.comprocom.eu), η οποία έχει σχεδιαστεί, προκειμένου μετά το τέλος του έργου να αξιοποιηθεί ως ένα EUROPEAN COMPETENCE FORUM, παρέχει πληροφορίες για το έργο στα Αγγλικά, τα Ελληνικά, τα Γερμανικά και τα Πολωνικά.