Μια μέρα πήγε ένας κύριος στον ψαρά και του λέει:
Πελάτης: 1 κιλό γαύρο παρακαλώ.
Ψαράς: Είναι 1.200, να το αφήσω
Πελάτης: Ναι, άστο και βάλε μου 1 κιλό!