Πρόσθετες επενδύσεις ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα εκτιμάται ότι θα αποφέρουν οι τρεις συμφωνίες που υπέγραψε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) με ελληνικές ενδιάμεσες τράπεζες και Ταμεία, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Συγκεκριμένα, το ΕΤΕ υπέγραψε συμφωνία με την επενδυτική εταιρεία Διόραμα, προκειμένου να ενεργοποιηθούν επενδύσεις άνω των 125 εκατομμυρίων ευρώ σε μικρομεσαίες εταιρείες.

Επίσης, υπεγράφη συμφωνία με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, καλύπτοντας ένα χαρτοφυλάκιο δανείου 5 εκατ. ευρώ για πάνω από 300 μικροδανειστές, κυρίως αγρότες, νέους άνεργους δανειστές, συνεταιρισμούς και κοινωνικές επιχειρήσεις, καθώς και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πράσινη οικονομία.

Η τρίτη συμφωνία με τον όμιλο ProCredit αναμένεται να χορηγήσει 20 εκατομμύρια ως δάνεια σε καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα κατά τα επόμενα δύο έτη.

Ο επίτροπος, αρμόδιος για θέματα Μετανάστευσης, Δημήτρης Aβραμόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Οι μικρές εταιρείες στην Ελλάδα χρειάζονται χρηματοδότηση για να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Οι συμφωνίες που υπεγράφησαν αυτήν την εβδομάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με την ProCredit, τη Διόραμα και τη Συνεταιριστική Τράπεζα της Καρδίτσας θα βοηθήσει τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να βρουν πρόσβαση σε νέα χρηματοδότηση. Προτρέπω κι’ άλλες τράπεζες να συνεργαστούν με το ΕΤΕ και να συνάψουν παρόμοιες συμφωνίες, στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου, ώστε να βοηθήσουμε περισσότερες ελληνικές εταιρείες να αναπτυχθούν».