Σε κατάσταση φτώχειας ζει ένας στους τέσσερεις Έλληνες σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat. Πιο συγκεκριμένα το 22,2% του πληθυσμού της Ελλάδας ζούσε το 2015 κάτω από το όριο της φτώχιας, την στιγμή για τα υπόλοιπα 27 κράτη της ΕΕ ο μέσος όρος σταματά λίγο πάνω από το 8%.

Η Eurostat έδωσε στη δημοσιότητα το ποσοστό του πληθυσμού της ΕΕ που στερείται βασικών καταναλωτικών αγαθών ή αδυνατεί να αντεπεξέλθει σε στοιχειώδεις οικονομικές υποχρεώσεις.

Βάσει αυτών των στοιχείων, πέρυσι στην Ελλάδα ζούσαν σε κατάσταση ένδειας περίπου τα 2,37 εκατομμύρια άνθρωποι από τα συνολικά 41 εκατομμύρια που κατεγράφησαν στην ΕΕ.
Ενώ στην ΕΕ το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε κατάσταση ένδειας άρχισε να μειώνεται από το 2012 και μετά (από 9,9% το 2012 σε 8,2% το 2015), στην Ελλάδα κατέγραψε αύξηση από 19,5% το 2012, σε 20,3% το 2013, 21,5% το 2014 και 22,2% το 2015.

Σε κατάσταση ένδειας βρίσκεται στην ΕΕ το 8,3% των νοικοκυριών με δύο ή περισσότερους ενηλίκους με παιδιά, το 6% των νοικοκυριών χωρίς παιδιά και το 17,3% των μονογονεϊκών οικογενειών.