Η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ) γνωστοποίησε πως ο όγκος της ελληνικής οινοπαραγωγής της περιόδου 2015/16 (1 Αυγούστου 2015 – 31 Ιουλίου 2016) οριστικοποιήθηκε στα 2.501.100 HL, καταγράφοντας το χαμηλότερα ιστορικά όγκο της παραγωγής οίνου στη χώρα μας σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλε στην Κομισσίον το τμήμα Οίνου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σήμερα δραστηριοποιούνται στην αγορά περί τα 900 οινοποιία, με τον εκτιμώμενο συνολικός τζίρος να κυμαίνεται στα 360 εκατ. ευρώ.

Παράγοντες της αγοράς τονίζουν πως η πτώση του τζίρου αφορά κυρίως τις πωλήσεις στο χονδρεμπόριο, καθώς η επιβολή ΕΦΚ οδηγεί σε μεγάλη αύξηση του κόστους πρώτης ύλης του παραγωγού.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο παραγωγός άνω των 100 τόνων, μόνο αφού καταβάλει το φόρο έχει δικαίωμα να το εμφιαλώσει ή να το διαθέσει χύμα σε άλλους εμφιαλωτές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για μια παραγωγή 200 τόνων ο ΕΦΚ κυμαίνεται στις 40.000 ευρώ (200.000 λίτρα x 0,20 ευρώ/λίτρο).

Το αποτέλεσμα σύμφωνα με τους παράγοντες της αγοράς είναι να «παρατηρείται εκτεταμένη «μαύρη» διακίνηση κρασιών με επακόλουθο το ελληνικό Δημόσιο να χάνει έσοδα από πολλαπλές πηγές, αφού δεν θα εισπραχθεί ούτε ο ΕΦΚ ούτε ο ΦΠΑ αλλά ούτε και ο φόρος εισοδήματος, οδηγώντας τα προσδοκώμενα έσοδα σε συνολικό αρνητικό πρόσημο.

Συμπέρασμα: τρεις μόλις μήνες χρειαστήκαν ώστε η επιβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης να γονατίσει την ελληνική παραγωγή κρασιού.