Καλά τα νέα για όσους θέλουν να καταθέσουν τις πινακίδες στην εφορία, είτε για να μην πληρώσουν τέλη, είτε γιατί θέλουν απλά να ακινητοποιήσουν το όχημά τους.

Πλέον εξετάζονται δυο διαφορετικοί τρόποι κατάθεσης. Ο πρώτος δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ταχυδρομούν τις πινακίδες μαζί με την άδεια κυκλοφορίας στην εφορία στην οποία υπάγονται και ύστερα να κάνουν δήλωση ακινησίας σε ειδική “φόρμα” στο taxisnet.

Ο δεύτερος τρόπος που σχεδιάζεται είναι η δημιουργία ειδικής θυρίδας στις εφορίες όπου θα πρέπει οι πολίτες να πηγαίνουν και να αποθέτουν τις πινακίδες μαζί με την άδεια κυκλοφορίας και στη συνέχεια η υπόλοιπη διαδικασία να γίνεται από τους υπαλλήλους της εφορίας.

Σε κάθε περίπτωση είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο η διαδικασία θα γίνει ταχύτερη.