Στην τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ προβλέπεται κλιμάκωση ύφεσης και παράλληλη ενίσχυση της ανεργίας για  το2016. Ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας  ανέφερε πως η ύφεση θα κλιμακωθεί στο 1% για το 2016, και  η ανεργία θα αυξηθεί στο 25,2%.(από 24,9% το 2015).

Η εκτίμηση του ΙΟΒΕ είναι πως  το δεύτερο εξάμηνο του έτους, με την προϋπόθεση ότι η αξιολόγηση θα κλείσει θετικά, η οικονομία θα γυρίσει σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης, χωρίς όμως να καταφέρει να επηρεάσει θετικά τον ρυθμό του ΑΕΠ για ολόκληρο το 2016. Θα τεθούν όμως οι βάσεις για μια θετική δυναμική ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ, η περαιτέρω ενίσχυση στον Τουρισμό θα είναι μικρή, ενώ θα παρατηρηθεί κάμψη στη Μεταποίηση.

Το ΙΟΒΕ εκτιμά μηδενικό πληθωρισμό ή μικρή πτώση τιμών για το τρέχον έτος.