Οι τράπεζες στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων εξετάζουν την περίπτωση να δημιουργηθούν εταιρείες ειδικού σκοπού, στις οποίες θα μεταβιβαστούν μεγάλα πακέτα μη εξυπηρετούμενων δανείων και οι οποίες θα πωληθούν ώστε να μην βαρύνουν τους ισολογισμούς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή, η ΕΚΤ ζητά από τις διοικήσεις να προχωρήσουν με μεγαλύτερη ταχύτητα στην αντιμετώπιση του μεγάλου αυτού προβλήματος και με «γενναίες» αποφάσεις για τον δραστικό περιορισμό των κόκκινων δανείων από τους ισολογισμούς.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ των σχεδίων που εξετάζονται είναι τα ειδικά οχήματα, που θα δημιουργηθούν- με χαρτοφυλάκια κόκκινων δανείων- να μεταβιβαστούν όχι σε τρίτους αλλά στους υφιστάμενους μετόχους των τραπεζών, κάτι δηλαδή σαν μια παράλληλη μικρή bad bank. Ετσι, ο ισολογισμός της τράπεζας θα αποσυμφορηθεί άμεσα, καθώς μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ θα βρεθούν εκτός ισολογισμού βελτιώνοντας δραστικά την χρηματοοικονομική κατάσταση της τράπεζας.

Παράλληλα, με τη μεταβίβαση του ειδικού σχήματος στους υφιστάμενους μετόχους της τράπεζας, αυτοί θα ωφεληθούν από τυχόν μελλοντικά οφέλη που θα προκύψουν από την ενεργητική διαχείριση των κόκκινων δανείων.

Με τον τρόπο αυτό οι τράπεζες θα ανταποκριθούν στις πιέσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για γρήγορες και αποφασιστικές κινήσεις στον τομέα των κόκκινων δανείων αλλά και οι μέτοχοι δεν θα απωλέσουν τα δυνητικά κέρδη από τη διαχείριση αυτών των δανείων.