Μείωση 0,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης απασχολουµένων ατόµων στο λιανικό εµπόριο το α΄ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του α΄ τριµήνου 2015, ενώ σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριµήνου 2015 παρουσίασε µείωση 0,8%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης ωρών εργασίας παρουσίασε µείωση 1,5% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του α΄ τριµήνου 2015, ενώ σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριµήνου 2015 παρουσίασε µείωση 4,4%.

Παράλληλα, ο δείκτης μισθών και ηµεροµισθίων παρουσίασε µείωση 0,4% σε σχέση µε τον αντίστοιχο δείκτη του α΄ τριµήνου 2015, ενώ σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριµήνου 2015 παρουσίασε µείωση 23,4%.

Ο εποχικά διορθωµένος (ως προς την επίδραση εποχικών γεγονότων, π.χ. έναρξη σχολικής περιόδου, εορτές, τουριστική περίοδος κ.λπ.) γενικός δείκτης απασχολουμένων ατόµων παρουσίασε µείωση 0,2% το α΄ τρίμηνο 2016 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριµήνου 2015, ο αντίστοιχος δείκτης ωρών εργασίας παρουσίασε µείωση 0,7% και ο αντίστοιχος δείκτης μισθών και ηµεροµισθίων παρουσίασε αύξηση 0,5%.