Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από τους μηχανισμούς ρευστότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μειώθηκε και του ELA .

Πιο συγκεκριμένα ο δανεισμός των ελληνικών τραπεζών από το μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας (ELA) περιορίστηκε στα 66,2 δισ. ευρώ στο τέλος του περασμένου μήνα από τα 68 δισ. ευρώ που ήταν τον Φεβρουάριο. Αντιστοίχως, ο απευθείας δανεισμός των πιστωτικών ιδρυμάτων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα περιορίστηκε στα 35,3 δισ. ευρώ από 36,2 δισ. ευρώ.