Ριζικές αλλαγές στο καταστατικό και την λειτουργία του κόμματος, με στόχο η ΝΔ να καταστεί ένα σύγχρονο κόμμα, στα πρότυπα των ευρωπαϊκών, σχεδιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το σχέδιο που θα παρουσιάσει στο 10ο τακτικό συνέδριο του κόμματος (22-24 Απριλίου στο  Metropolitan Expo) θα περιλαμβάνει τομές που σχετίζονται με τη λειτουργία του κόμματος και με το άνοιγμα στην κοινωνία. Σύμφωνα με το προσχέδιο του καταστατικού που θα παρουσιάσει στο συνέδριο και το οποίο δημοσιεύει ο Ε.Τ., προβλέπονται τα εξής:

•    Από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι ο ορισμός θητείας για τον πρόεδρο. Ο κ. Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος πρόεδρος που αυτοπεριορίζεται και μάλιστα με αναδρομική ισχύ. Η θητεία του προέδρου θα παρατείνεται εφόσον στη λήξη της είναι πρωθυπουργός. Αξίζει να σημειωθεί ότι η θητεία του προέδρου που έχει παραταθεί πέραν της πενταετίας λόγω του ότι είναι πρωθυπουργός, θα λήγει αυτοδίκαια εφόσον ηττηθεί σε εθνικές εκλογές και θα προκηρύσσονται άμεσα οι εσωκομματικές διαδικασίες για την εκλογή νέου αρχηγού.
•    Βασικό στοιχείο του νέου καταστατικού είναι ο διαχωρισμός κόμματος – κράτους. Εισάγονται ασυμβίβαστα για κομματικές και κυβερνητικές θέσεις με έμφαση σε αυτές που αφορούν στη διαχείριση δημόσιου χρήματος. Το γεγονός αυτό αναμένεται να έχει επιπτώσεις και στις υποψηφιότητες για τις γαλάζιες βουλευτικές θέσεις των επόμενων εκλογών.
•    Το νέο καταστατικό θα ανοίγει τον δρόμο για τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στη διαμόρφωση των ψηφοδελτίων. Προς την κατεύθυνση αυτή θα προβλέπεται η δημιουργία ενός εθνικού μητρώου υποψήφιων βουλευτών με τον πρόεδρο να ζητά τη γνώμη των μελών ανά περιφέρεια ώστε να διαμορφώνονται με αξιοκρατία τα ψηφοδέλτια.
•    Προτείνει καταστατική απαγόρευση δανεισμού από τις τράπεζες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για σεβασμό στο φορολογούμενο πολίτη και απόλυτης εφαρμογής της διαφάνεια, αλλά και συμμάζεμα των οικονομικών του κόμματος, ενώ θα καλέσει και τα άλλα κόμματα να ακολουθήσουν το ίδιο παράδειγμα.
•    Ανοίγει επίσης ο δρόμος για συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στη διαμόρφωση ψηφοδελτίων. Θα συσταθεί εθνικό μητρώο υποψηφίων βουλευτών και ο πρόεδρος της ΝΔ θα ζητά τη γνώμη των μελών ανά περιφέρεια ώστε να διαμορφώνονται τα ψηφοδέλτια με αξιοκρατία.
•    Σχεδιασμός για άνοιγμα στην κοινωνία και συμμετοχή των μελών και των στελεχών στην παραγωγή πολιτικής.  Αυτό απαιτεί μικρότερα, πιο ευέλικτα όργανα με συχνές τακτικές συνεδριάσεις και ουσιαστικό αποφασιστικό ρόλο. Το Συνέδριο θα είναι ετήσιο, εναλλάξ ιδεολογικό και καταστατικό, με 1.000 αιρετά και μέχρι 1.000 μέλη λόγω ιδιότητας.
•    Συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, το επόμενο μεγαλύτερο κομματικό όργανο, κάθε τρίμηνο έτσι ώστε να δημιουργείται ένας ετήσιος πολιτικός κύκλος που θα ανοίγει και θα κλείνει με το συνέδριο και να υπάρχει συνεχώς έντονη κινητικότητα και διάδραση.