Συζητούν δύο παντρεμένοι:
– «Εμένα η γυναίκα μου, είναι ένας άγγελος», λέει ο πρώτος.
– «Αρε τυχεράκια», απαντά ο δεύτερος. «Εμένα ζει ακόμη.»