Το μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάγκασε το υπουργείο Οικονομίας να παρατείνει τον χρόνο για την επιβολή αιτήσεων.

Σύμφωνα με το κείμενο της ανακοίνωσης που εξέδωσε το υπουργείο, η υποβολή των ηλεκτρονικών δηλώσεων θα γίνεται δεκτή έως την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 και ώρα 17.00.

Αφορά το πρόγραμμα χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων για τη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.