Χαμηλά κρατά η Goldman Sachs τις προβλέψεις της για την κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών και για τις προοπτικές ανάκαμψης του κλάδου σε ανάλυση της με τίτλο Η πολιτική σκιάζει τις προοπτικές ανάκαμψης των ελληνικών τραπεζών (Politics cloud Greek banks’ recovery outlook).

Όπως σημειώνει η επενδυτική τράπεζα στην ανάλυση της, η καθυστέρηση στη δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος σε συνδυασμό με την περίπλοκη πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, το εκλογικό ημερολόγιο στην Ευρώπη και την έλλειψη συναίνεσης για την ελληνική βιωσιμότητα του χρέους μεταξύ των πιστωτών της χώρας, συνέβαλαν στην αστάθεια και τη διεύρυνση των ελληνικών spreads.

Σύμφωνα με την GS οι αποδόσεις των ελληνικών δεκαετών ομολόγων αυξήθηκαν κατά 50 μονάδες βάσης σε σχέση με τον Ιανουάριο, ενώ οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών μειώθηκαν έως και 20% κατά την περίοδο αυτή και τώρα κυμαίνονται από 17% εως 43% κάτω από τα επίπεδα που ήταν στην ανακεφαλαιοποίηση του 2015.

Η Goldman ξεκαθαρίζει πως η ανάκαμψη του ελληνικού τραπεζικού κλάδου εξαρτάται από την πολιτική και μακροοικονομική σταθερότητα στη χώρα.

«Αν και αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν καθυστερήσεις στο πρόγραμμα διάσωσης και οι τοπικές τράπεζες είναι προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν τη βραχυπρόθεσμη αβεβαιότητα, ωστόσο μια παρατεταμένη κλιμάκωση της πολιτικής έντασης θα μπορούσε να διαταράξει και πάλι την ακόμα εύθραυστη ανάκαμψη του τραπεζικού τομέα», προειδοποιεί σχετικά η GS.

Στο σημείο αυτό τονίζει πως αν και η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από τον ELA έχει μειωθεί από τη μέγιστη τιμή των 126 δις ευρώ σε 68 δισ ευρώ σήμερα, παραμένει σε επίπεδα άνω του 20% του ενεργητικού των τραπεζών.

Ακόμη η GS αναφέρει πως αν και το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών έχει σταθεροποιηθεί στα 115 δις ευρώ εξακολουθεί να ανέρχεται στο 50% των ακαθάριστων δανείων και στο 60% του ΑΕΠ.

Στο σημείο αυτό τονίζει πως ο στόχος για μείωση των NPEs κατά 40 δις ευρώ (-38%) εως το 2019 προϋποθέτει περαιτέρω νομικές μεταρρυθμίσεις και υποστηρικτικές συνθήκες λειτουργίας της αγοράς.

Τέλος η Goldman Sachs σημειώνει πως η επιστροφή της κερδοφορίας των τραπεζών σε βιώσιμα επίπεδα θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο.

«Πιστεύουμε ότι οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να σημειώσουν πρόοδο όσον αφορά στην ποιότητα των asset που διαθέτουν και τη βελτίωση της ρευστότητας και της καταθετικής τους βάσης. Καθυστερήσεις στη διαδικασία ανάκαμψης είναι πιθανό να δημιουργήσουν ένα δίκαιο βαθμό σκεπτικισμού ως προς το πότε θα μπορούσαν να επιτευχθούν οι εν λόγω φιλοδοξίες», σημειώνει η ανάλυση της Goldman.