Του Ιάκωβου Τσούνη *

Η χώρα μας βρίσκεται  ενώπιον σημερινών και μελλοντικών θανασίμων απειλών  και δυστυχώς  οι πολιτικοί μας συνθέτουν μια κοινωνία ανθρώπων, οίτινες  παριστάνουν εκείνους που υποτίθεται ότι δεν αντιλαμβάνονται  ποιο είναι το πολιτικό και πατριωτικό τους καθήκον , έναντι εκείνων που τους ψήφισαν και τους απέστειλαν  στον ιερό χώρο του Κοινοβουλίου. Ενός Κοινοβουλίου που δημιουργήθηκε  για να υποδέχεται ανθρώπους εντίμους, πατριώτες και ανήσυχους και όχι σιωπηλούς , άτολμους , πολιτικά ευνουχισμένους και ριψάσπιδες την ώρα των μεγάλων αναγκών του Έθνους.  Και  είναι  ντροπή σας κύριοι αυτό.   Ντροπή  που με αναγκάζετε σήμερα στα 92 μου χρόνια να σας παρουσιάζω έτσι στους Έλληνες. Πόσα να κατονομάσω  για του λόγου το αληθές;  Να αναφερθώ στο όργιο που παρατηρούμε σήμερα, στην εξαθλίωση εκείνων που πονούν για εργασία και εκείνων που ανάλωσαν τη ζωή τους στο καθήκον με το αζημίωτο; Ή να υπενθυμίσω την από πολλούς πλήρη άγνοια το υπό του Σωκράτη παροιμιώδες:  «Μητρός τε και πατρός  και των άλλων προγόνων απάντων τούτων τιμιώτερον εστίν η Πατρίς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρά θεοίς και παρ ανθρώποις τοις νουν έχουσι».  Μοχθώ κυριολεκτικώς να ανεύρω έστω και έναν να πει εις το Κοινοβούλιον τα ανωτέρω που μας εκληροδότησε ο μεγάλος πρόγονός μας. Εις την εξωτερικήν πολιτικήν παριστάνετε τους θριαμβευτάς, ενώ η πραγματικότης αποκαλύπτει ότι είσθε πολιτικά ευνουχισμένοι.  Για τον  εξευτελισμόν που υφιστάμεθα από τους ξένους, Τούρκους, Αλβανούς, Σκοπιανούς και την   «γενναιοδωρίαν» σας να δέχεσθε απειράριθμους μετανάστες εις βάρος άδειων στομάχων συνανθρώπων μας σήμερα σιωπάτε. Επιτέλους πέστε μας την αλήθεια, μην την αποκρύπτετε επιμελώς. Η Αγάπη και η Εθνική Ομοψυχία σώζει και όχι η μουγγαμάρα και τα παραμύθια της Χαλιμάς.  Ίσως να απαρέσκουν οι αλήθειες, αλλά εγώ, τον οποίο δεν ρωτήσατε ποτέ, όπως  και όλους τους αδελφούς μας για τα μεγάλα προβλήματα της χώρας, προτιμώ να είμαι χρήσιμος στην Πατρίδα μου και όχι ευχάριστος σας εσάς. Δεν είχα και δεν έχω προσωπικές αντιπάθειες με ουδένα εκ των πολιτικών αρχηγών και  κυρίως με τους κατά καιρούς  προέδρους της χώρας. Τιμώ ανθρώπους που με εκπροσωπούν, όπως γίνεται  στις μεγάλες χώρες του πλανήτη μας (ΗΠΑ, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ρωσία)  και προτιμώ να είμαι χρήσιμος στην πατρίδα μου παρά ευχάριστος. Γι αυτό και δεν θα σιωπώ όταν  πρόκειται για ιστορικές αλήθειες. Εάν όχι κατηγορείστε με στους  Έλληνες αδέκαστους  δικαστές  ή  αν είστε γενναίοι «σκοτώστε» με αν  αποτελώ τρόμον και φόβον δι εσάς.  Ως ο νεώτερος βετεράνος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με διε¬θνή αναγνώριση και πληγωμένος βαθύτατα εις το σεβαστό γήρας μου, μου είναι ανυπόφορον και δεν έχω δικαίωμα να σιωπώ.  Κύριοι πολιτικοί: τους μεγάλους αγώνες και θριάμβους του ΕΘΝΟΥΣ τους πραγματοποίησε ο Λαός, Ηνωμένος και Αδελφωμένος .

Και εσείς τον διαιρέσατε: Αδελφός ενα¬ντίον αδελφού και το ήμισυ των Ελλήνων εναντίον των άλλων. Το έγκλημα σας, αυτό δεν το προέβλεψε ο Νομοθέτης έναντι των άλλων: είναι το ΜΕΓΙΣΤΟΝ.

Με τον προσήκοντα σεβασμόν στους  Έλληνες αδελφούς μου και δι υμάς την βαθείαν θλίψιν μου δια το κατάντημα.

*Ο Ιάκωβος Τσούνης  είναι ο νεώτερος βετεράνος του Β παγκοσμίου πολέμου με διεθνή αναγνώριση και 400 τιμητικές διακρίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.