Τη διατήρηση των προσωρινών ελέγχων σε ορισμένα εσωτερικά σύνορα της Σένγκεν λόγω «εξαιρετικών περιστάσεων» ενέκρινε σήμερα το Συμβούλιο έπειτα από σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, ξεκινώντας από σήμερα το Συμβούλιο προτείνει σε πέντε χώρες (την Αυστρία, τη Γερμανία, τη Δανία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία) να διατηρήσουν τους ακόλουθους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα για έξι επιπλέον μήνες:

-η Αυστρία, στα αυστρο-ουγγρικά και τα αυστρο-σλοβενικά χερσαία σύνορα
-η Γερμανία, στα γερμανο-αυστριακά χερσαία σύνορα
-η Δανία, στους δανικούς λιμένες στους οποίους εκτελούνται δρομολόγια οχηματαγωγών πλοίων προς τη Γερμανία και στα δανο-γερμανικά χερσαία σύνορα
-η Σουηδία, στους σουηδικούς λιμένες στη νότια και τη δυτική αστυνομική περιφέρεια και στη γέφυρα του Öresund
-η Νορβηγία, στους νορβηγικούς λιμένες στους οποίους εκτελούνται δρομολόγια οχηματαγωγών πλοίων προς τη Δανία, τη Γερμανία και τη Σουηδία

Ωστόσο σημειώνεται πως προτού εισαχθούν αυτοί οι έλεγχοι το ενδιαφερόμενο κράτος – μέλος πρέπει να ανταλλάξει απόψεις με την αντίστοιχη γείτονα χώρα με στόχο να διασφαλιστεί πως οι εσωτερικοί έλεγχοι των συνόρων εφαρμόζονται μόνο στα σημεία των συνόρων που θεωρείται αναγκαίο, σύμφωνα με τον Κώδικα Σένγκεν.

Επισημαίνεται δε πως οι έλεγχοι πρέπει να περιοριστούν στον απολύτως απαραίτητο χρόνο, τόπο, φάσμα και συχνότητα έτσι ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια τάξη και η εσωτερική ασφάλεια αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος των δευτερογενών μετακινήσεων.

Τέλος , η σύσταση επισημαίνει πως «δεν προβλέπεται η επιβολή ελέγχων σε επιβάτες που έρχονται από ή αναχωρούν για την Ελλάδα, αεροπορικώς ή δια θαλάσσης”.