Εντός της ημέρας το αργότερο αύριο θα είναι έτοιμες οι διατάξεις για το νέο πλαίσιο πώλησης των κόκκινων δανείων.

Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης έχει ζητήσει από τα υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών να της κοινοποιήσουν εντός της ημέρας τις σχετικές διατάξεις προκειμένου να συμπεριληφθούν στο πολυνομοσχέδιο, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή έως την Τετάρτη προκειμένου να ψηφιστεί έως την επόμενη Κυριακή. Το 90% των διατάξεων για τα κόκκινα δάνεια είναι έτοιμο και το μόνον που απομένει να αποσαφηνιστεί είναι η φορολογική τους μεταχείριση.

Όλες οι αυξήσεις σε έμμεσους φόρους

Πρέπει να τονιστεί πως το νέο πλαίσιο δεν έχει περιορισμούς στην πώληση δανείων, αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες θα δύνανται να πωλούν σε επενδυτικά κεφάλαια τόσο μη εξυπηρετούμενα δάνεια, όσο και ενήμερα δάνεια. Οι ίδιες θα αποφασίζουν το μείγμα, καθώς στο νομοσχέδιο δεν θα προβλέπονται περιορισμοί.

Όπως έχει ήδη διευκρινίσει ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης η μόνη εξαίρεση που θα περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο θα αφορά στα δάνεια πρώτης κατοικίας, αντικειμενικής αξίας ως 140.000 ευρώ, η οποία θα ισχύσει έως το τέλος του 2017. Πρόκειται είτε για στεγαστικά δάνεια που χορηγήθηκαν για αγορά πρώτης κατοικίας είτε για δάνεια που δόθηκαν με υποθήκη κατοικία, η οποία χρησιμοποιείται για ιδιοκατοίκηση.

Στο νομοσχέδιο θα προβλέπεται ότι θα απαιτείται άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος μόνο για τις εταιρείες που θα κάνουν διαχείριση κόκκινων δανείων και όχι για αυτές που αγοράζουν δάνεια, η έδρα των οποίων μπορεί να είναι στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Ωστόσο, για τις τελευταίες, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν σύμβαση με μια εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων.

Μέχρι χθες το βράδυ δεν είχε ξεκαθαριστεί η φορολογική μεταχείριση των δανείων που πωλούν οι τράπεζες, κυρίως διότι κυβέρνηση και θεσμοί έχουν διαφορετικές θέσεις. Πέραν από τη φορολογία που θα ισχύει κατά την μεταβίβαση των κόκκινων δανείων, μέλλει να διευκρινιστεί το σε πόσα χρόνια θα αποσβήνεται η ζημιά που προκύπτει για τα πιστωτικά ιδρύματα όταν πωλούν δάνεια , αλλά και πώς θα αντιμετωπίζεται φορολογικά το όφελος που θα προκύπτει στις επιχειρήσεις των οποίων τα δάνεια αναδιαρθρώνονται.