Τι είπε το 0 στο 8;

Μπα, μπα, σήμερα βάλαμε ζωνούλα;