Με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής και ευρωπαϊκής επιχειρηματικότητας υψηλής τεχνολογίας, εκπρόσωποι των gi-Cluster, mi-Cluster και si-Cluster θα συμμετέχουν, υπό το συντονισμό του Corallia, στην European Innovation Week που θα πραγματοποιηθεί στην Ταϊπέι, 30 Μαΐου – 3 Ιουνίου.

Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Καινοτομίας» επιδιώκει να φέρει σε επαφή επιχειρήσεις από την Ευρώπη και την Ταιβάν, ιδιαίτερα μέσα από φορείς δικτύωσης όπως τα clusters, με στόχο να αναπτυχθούν κοινές εμπορικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Στο πλαίσιο της European Innovation Week θα διεξαχθούν σεμινάρια που εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στους τομείς της υγείας (smart health), της κινητικότητας (smart mobility), της βιομηχανίας (smart industry), της νανο/μικροηλεκτρονικής, της ρομποτικής και του διαδικτύου πραγμάτων (ΙοΤ) κ.ά..

Οι εκπρόσωποι των οικοσυστημάτων καινοτομίας των ελληνικών κλάδων ψυχαγωγικών και δημιουργικών τεχνολογιών (gi-Cluster), της νανο/μικροηλεκτρονικής (mi-Cluster) και των διαστημικών τεχνολογιών (si-Cluster), θα λάβουν μέρος σε B2B και C2C (cluster to cluster) συναντήσεις για αναζήτηση νέων ευκαιριών συνεργασίας, δικτύωση με την ασιατική αγορά, ανταλλαγή καλών πρακτικών, ενίσχυση της εξωστρέφειας και πρόσβαση σε αλυσίδες αξίας με σημαντικούς παίκτες της παγκόσμιας αγοράς.

Επιπρόσθετα, θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε τοπικές τεχνολογικές επιχειρήσεις και να λάβουν μέρος στην έκθεση Cοmputex, την μεγαλύτερη ICT έκθεση στην Ασία η οποία συγκεντρώνει χιλιάδες εκθέτες από ολόκληρο τον κόσμο.

Η European Innovation Week είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  του Silicon Europe Worldwide, του Enterprise Europe Network, του Ευρωπαϊκού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Ταιβάν και του European Cluster Collaboration Platform.