Με διάρκεια 9 ώρες το  «Diploma in E-Business» που είναι το νεώτερο αποτέλεσμα της συνεργασίας του ΚΕΑΚ με το INNOVATHENS απευθύνεται σε επαγγελματίες και σε φοιτητές που επιθυμούν να εμβαθύνουν και να εξειδικευτούν στον τομέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Μέσα από το εντατικό αυτό κύκλο μαθημάτων οι συμμετέχοντες  εκπαιδεύονται να αναγνωρίζουν όλες τις ευκαιρίες που έχει μια μικρομεσαία επιχείρηση για να επιβιώσει στη νέα ψηφιακή οικονομία. Επίσης αναπτύσσουν τις δεξιότητες τους  προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με επιτυχία στις ανάγκες της εργασίας τους ή στη βελτίωση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων τους.

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν:
Να αναγνωρίσουν τη σημασία και τη συμβολή των νέων τεχνολογιών στη χρηστή διοίκηση,
Να ανακαλύψουν τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού επιχειρείν,
Να μάθουν τις δυνατότητες αυτοματοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών,
Να γνωρίσουν τη συμπεριφορά των ηλεκτρονικών καταναλωτών και πώς αυτή μετασχηματίζεται,
Να κατανοήσουν τα διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα,

Αναλυτικότερα η θεματολογία Προγράμματος περιλαμβάνει την πρώτη ημέρα (20.02.17) το χτίσιμο μιας On Line Επιχείρησης, τις ηλεκτρονικές Αγορές (e-marketplaces), τις ηλεκτρονικές Προμήθειες (e-procurement), το ηλεκτρονικό εμπορικό κέντρο (e-mall) και το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop).
Κατά την διάρκεια της δεύτερης ημέρας (21.02.17) θα γνωρίσουν τα ηλεκτρονικά μέσα διαφήμισης στην Ψηφιακή Επιχείρηση, τη μέτρηση αποτελεσματικότητας προώθησης στο Διαδίκτυο, το κινητό εμπόριο (m-commerce) και τα πλεονεκτήματα E-Business.
Την τρίτη και τελευταία ημέρα ο εισηγητής Γεράσιμος Τζαμαρέλος θα αναφερθεί σε πρακτικές για Β2Β αγορές μέσω LinkedIn, Marketing through Google, Digital Analytics και Navigating E-Shop

Κόστος προγράμματος: 70€ (Early Bird)/ 90€ (Booking) και οι συμμετέχοντες κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος λαμβάνουν Δίπλωμα στο E-Business. Επιπλέον σημειώσεις και όλες τις παρουσιάσεις σε ψηφιακή μορφή.

Ο κ. Γεράσιμος Τζαμαρέλος είναι κάτοχος Διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ και Πτυχιούχος στην Επικοινωνία και στην ψυχολογία του καταναλωτή. Είναι Έμπειρος και Εγκεκριμένος  Καθηγητής  επιχειρηματικών σεμιναρίων Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και Δημόσιων Οργανισμών, με εξειδίκευση σε θέματα Marketing και Επιχειρηματικότητας.