Πρόσκληση στις ευρωπαϊκές πόλεις απευθύνει το ίδρυμα  «Lebendige Stadt» προκειμένου να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για το βραβείο «Η πιο ενεργός αδελφοποίηση πόλεων».

Στόχος του ιδρύματος είναι η βράβευση υποδειγματικών αδελφοποιήσεων πόλεων ώστε αυτές να καταστούν βέλτιστα παραδείγματα για τις άλλες πόλεις. Στο πλαίσιο αυτό, μέσω του βραβείου, αναζητούνται αδελφοποιήσεις πόλεων, οι οποίες έχουν να επιδείξουν επιτυχές έργο, αποδεικνύοντας την ενεργό σχέση τους.

Το έπαθλο ανέρχεται στο ποσό των 15.000 ευρώ, ενώ η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων πόλεων θα πρέπει να γίνει μέχρι την 31η Μαρτίου 2017 μέσω της αποστολής του φακέλου της αίτησης στην εξής ταχυδρομική διεύθυνση: Stiftung «Lebendige Stadt», Saseler Damm 39 22395 Hamburg.

Επισημαίνεται ότι αίτηση θα πρέπει να υποβάλουν και οι δύο εταίροι μιας αδελφοποίησης. Η αίτηση συμπληρώνεται στην αγγλική ή τη γερμανική γλώσσα.