Το ποσό των 5.518.789,85 ευρώ θα δοθεί σε 155 δήμους της χώρας για την πληρωμή μισθωμάτων  των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σ΄αυτούς με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών.

Το ποσό, αυτό, καλύπτει μισθώματα για την χρονική περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2016.