Οι νέες ρυθμίσεις Κατρούγκαλου γονατίζουν τους μισθωτούς που συμπληρώνουν το εισόδημα τους με μια δεύτερη απασχόληση και διατηρούν μπλοκάκι. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις  καλούνται να πληρώσουν διπλή ασφαλιστική εισφορά σε ποσοστό 26,95% του δηλωθέντος εισοδήματος από τη δεύτερή τους ενασχόληση και ουσιαστικά ότι βγάζουν θα πρέπει να το πληρώνουν σε εισφορές ανεξάρτητα από τις ασφαλιστικές κρατήσεις που έχουν ως μισθωτοί.

Σε αυτό θα πρέπει να συνυπολογισθεί ο φόρος, το τέλος επιτηδεύματος με αποτελέσμα οι επιβαρύνσεις που προκύπτουν να φτάνουν σε πολύ μεγάλα ποσοστά επί του μικτού εισοδήματος.

Η διάταξη για την επιβολή του διπλού φόρου  που επιβάλλεται για καθαρά εισπρακτικούς λόγους, θα λειτουργήσει αποτερεπτικά αφού ο εργαζόμενος μισθωτός και αμειβόμενος παράλληλα με μπλοκ παροχής υπηρεσιών με την καταβολή διπλών ασφαλιστικών εισφορών δεν πρόκειται να δει τις συνταξιοδοτικές του παροχές να βελτιώνονται.