Η Κίνα θα δημιουργήσει πάνω από 50 εκατ. νέες θέσεις εργασίας στα αστικά κέντρα έως το 2020, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Κρατικό Συμβούλιο.

Η κυβέρνηση θα βελτιώσει τη δομή και την ποιότητα της απασχόλησης και θα διατηρήσει το ποσοστό της ανεργίας στα αστικά κέντρα κάτω από το 5% έως το 2020, σύμφωνα με το σχέδιο διευκόλυνσης της απασχόλησης για την περίοδο 2016-2020 που δημοσιοποίησε το Κρατικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η απασχόληση επηρεάζει σημαντικά το επίπεδο ζωής και στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη. Παράλληλα, όπως σημειώνεται στο σχέδιο, η Κίνα θα πρέπει να εφαρμόσει πολιτικές προληπτικού χαρακτήρα σε σχέση με την απασχόληση.

Η Κίνα θα στηρίξει κλάδους που δημιουργούν πολλές θέσεις εργασίας και θα προωθήσει την επιχειρηματικότητα, όπως επιχειρήσεις που σχετίζονται με την οικονομία διαμοιρασμού (sharing economy).

Η κυβέρνηση θα βοηθήσει να εξασφαλιστούν θέσεις εργασίας για τους απόφοιτους κολλεγίων, τους αγρότες και τους εργαζόμενους, που επηρεάζονται από την προσπάθεια της χώρας να περιορίσει κλάδους με υπερβάλλουσα δυναμικότητα.

Το σχέδιο τονίζει επίσης πόσο σημαντική είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αγοράς ανθρωπίνων πόρων και της αναβάθμισης των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Καθώς η Κίνα αντεπεξήλθε με επιτυχία στις δυσκολίες αναφορικά με τον περιορισμό της υπερβάλλουσας δυναμικότητας και την αναβάθμιση της βιομηχανίας, η απασχόληση σε όλη τη χώρα διατηρήθηκε σταθερή το 2016. Τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Ανθρωπίνων Πόρων και Κοινωνικής Ασφάλισης δείχνουν ότι η χώρα κατάφερε να δημιουργήσει θέσεις εργασίας για περισσότερους από 13 εκατ. κατοίκους αστικών κέντρων το 2016, ενώ η καταγεγραμμένη ανεργία στις κινεζικές πόλεις διαμορφώθηκε στο 4,02% στα τέλη του 2016.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ