Έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 25 εκατ. ευρώ προς την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να ενισχύσει την βοήθεια που παρέχει στις ελληνικές αρχές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, αυτοί οι πρόσθετοι πόροι θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της υλοποίησης της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας και το σχέδιο μετεγκατάστασης έκτακτης ανάγκης της ΕΕ.

Η χρηματοδότηση αυτή παρέχεται στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και θα επιτρέψει την αποστολή στην Ελλάδα επιπλέον εμπειρογνωμόνων και διερμηνέων από τα κράτη-μέλη, καθώς επίσης και τη δημιουργία κινητών γραφείων της EASO στα hot spots που θα συνδράμουν στη διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου.

«Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί παίζουν καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη των ελληνικών αρχών επί τόπου, παρέχοντας τεχνογνωσίαα και επιχειρησιακή υποστήριξη. Η Επιτροπή υποστηρίζει την αποστολή προσωπικού μέσω έκτακτης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης», δήλωσε ο επίτροπος Μετανάστευσης, Δημήτρης Αβραμόπουλος, καλώντας επίσης τα κράτη-μέλη να αποστείλουν γρήγορα το απαραίτητο προσωπικό στην EASO. «Αυτό είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην περιοχή», προσέθεσε ο επίτροπος Αβραμόπουλος.

Η χρηματοδότηση που ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή αποτελεί μέρος του σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης ανθρωπιστικής κρίσης στην περιοχή και την υλοποίηση της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου. Από τις αρχές του 2015, η Επιτροπή έχει χορηγήσει συνολικά 262 εκατ. ευρώ επείγουσα βοήθεια για να υποστηρίξει τις ελληνικές αρχές, καθώς και ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης έρχεται να προστεθεί στα 509 εκατ. που έχει λαμβάνειν η Ελλάδα στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων για την περίοδο 2014-20.