Το ΚΕΑΚ (Κέντρο Επιχειρηματικότητας Ανάπτυξης & Καινοτομίας), με σαφή προσανατολισμό στην τεκμηρίωση της γνώσης και της δια βίου μάθησης, διοργανώνει σε συνεργασία με το IST STUDIES, ένα ολοκληρωμένο, ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επαγγελματικές απαιτήσεις του μάρκετινγκ και της εταιρικής επικοινωνίας, το  «Digital Marketing Course».

Πρόκειται για ένα εντατικό μάθημα συνολικής διάρκειας 2,5 ωρών, για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν τη γνώση τους και να εξειδικευτούν στο Digital Marketing.

Απευθύνεται:
Σε επαγγελματίες του marketing και της επικοινωνίας για την εξειδίκευση στον τομέα της ψηφιακής επικοινωνίας και την επαγγελματική τους εξέλιξη/ διεύρυνση στο κλάδο τους.
Σε φοιτητές/ απόφοιτους σχολών – ανεξαρτήτως ειδικότητας – για την ενίσχυση του βιογραφικού τους και την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων.
Σε νέους επιχειρηματίες που αναζητούν αποτελεσματικούς και οικονομικούς τρόπους προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών τους.

Αναλυτικότερα η θεματολογία Προγράμματος:

*Digital Marketing Strategy & branding
*Social Media Strategy
*Digital Content
*SEO

Χώρος Διεξαγωγής:  IST COLLEGE / Πειραιώς 72, 18346, Μοσχάτο
Το πρόγραμμα είναι δωρεάν.
Απαραίτητη η προεγγραφή.

Εισηγητές : Γεράσιμος Τζαμαρέλος  & Ιωάννης Δρίβας

Ο κ. Γεράσιμος Τζαμαρέλος είναι κάτοχος Διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ και Πτυχιούχος στην Επικοινωνία και στην ψυχολογία του καταναλωτή. Είναι Έμπειρος και Εγκεκριμένος  Καθηγητής  επιχειρηματικών σεμιναρίων Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και Δημόσιων Οργανισμών, με εξειδίκευση σε θέματα Marketing και Επιχειρηματικότητας.

Ο κ. Ιωάννης Δρίβας αποφοίτησε από το Τμήμα Επιστήμης Βιβλιοθηκών και Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών. Από τον Αύγουστο του 2015 εκτελεί το μεταπτυχιακό του Πρόγραμμα Σπουδών στο Linnaeus University στο Τμήμα Computer Science & Information Technology, με τίτλο διπλωματικής εργασίας “Improving the Visibility and the Accessibility of a System in Search Engines”. Τα παρόντα ακαδημαϊκά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με τον κλάδο του Digital Marketing και πιο συγκεκριμένα της Search Engine Optimization Διαδικασία, την Στρατηγική Ανάκτηση & Συλλογή Επιχειρησιακών Πληροφοριών, και την Αναλογιστική Δυναμική Προσομοίωση για την βέλτιστη διανομή πόρων.