Πώς ένας μαθηματικός κόβει ένα δέντρο;
Το υψώνει στο τετράγωνο και φεύγει η ρίζα!