Πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης ξεκινά εντός 10 ημερών η τράπεζα EUROBANK.

Θα αφορά περίπου 750 εργαζόμενους, πάνω από 50 ετών, οι οποίοι ως αντιστάθμισμα θα λάβουν ως αποζημίωση 45 μισθούς με ανώτατο τις 180 χιλ ευρώ. Εναλλακτικά δίνεται η δυνατότητα sabbatical με τον ίδιο μισθό και πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

Η Eurobank έχει δέσμευση μείωσης του προσωπικού κατά 1.000 άτομα έως το τέλος του 2017, έχει ήδη όμως μειώσει τον αριθμό των εργαζομένων κατά 350 άτομα μετά την πώληση της Eurolife.