Τον προβληματισμό του για τα νομικά και γενικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά ομόφυλων ζευγαριών εκφράζει ο Συνήγορος του Πολίτη με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας κατά της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας (17 Μαΐου).

Επιπλέον ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει και για την καθυστέρηση της Πολιτείας ως προς τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου.

Η ανεξάρτητη αρχή υπενθυμίζει τις θέσεις που έχει διατυπώσει σχετικά με την ανάγκη λήψης μέτρων ώστε να επιλυθούν τα εκκρεμή ζητήματα αλλά και να αντιμετωπιστούν οι διακρίσεις, τα αρνητικά στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και οι επιθέσεις με θύματα ομόφυλα ζευγάρια και διεμφυλικά άτομα.

Ως προς τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, ο Συνήγορος του Πολίτη επαναλαμβάνει την θέση του για άμεση θέσπιση γρήγορων, διαφανών και εύκολα προσβάσιμων διαδικασιών αλλαγής των στοιχείων αστυνομικής ταυτότητας και λοιπών εγγράφων ταυτοποίησης των διεμφυλικών ατόμων σύμφωνα με το ψήφισμα 2048/2015 της ολομέλειας της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η ανεξάρτητη αρχή τονίζει ότι, παρά τις προσπάθειες για εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου, ομόφυλα ζευγάρια και διεμφυλικά άτομα εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις και να γίνονται θύματα αρνητικών στερεοτύπων, προκαταλήψεων ακόμα και βίαιων επιθέσεων. Για τον λόγο αυτό καλεί όλους του αρμόδιους φορείς να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα τόσο για την διερεύνηση αυτών των περιστατικών, την προστασία των θυμάτων και την απόδοση ευθυνών στους δράστες, πράγμα εξαιρετικά κρίσιμο για την αποφυγή ανάλογων περιστατικών στο μέλλον.

Ο Συνήγορος έχει αποτιμήσει ως ιδιαιτέρως θετική εξέλιξη την ψήφιση του συμφώνου συμβίωσης, επισημαίνοντας όμως ότι το ζήτημα της νομικής θέσης των παιδιών που έχουν γεννηθεί ή υιοθετηθεί πριν από ή μετά τη σύναψη συμφώνου συμβίωσης, παραμένει αρρύθμιστο. Η πρόταση που είχε καταθέσει ο Συνήγορος του Πολίτη για την μερική έστω επίλυση του ζητήματος δεν συμπεριελήφθη τελικά στο νόμο.

Ωστόσο, ο υπουργός Δικαιοσύνης κατά την συζήτηση του εν λόγω νομοσχεδίου δεσμεύθηκε ότι θέμα αυτό θα αποτελέσει στο αμέσως επόμενο διάστημα αντικείμενο νομοθετικής πρωτοβουλίας. Πολλοί συμβιούντες ομόφυλοι έχουν γεννήσει ή υιοθετήσει παιδιά, πριν από ή και μετά την έναρξη της συμβίωσής τους. Τα παιδιά αυτά, θετά ή φυσικά, συμβιούν με το ομόφυλο ζεύγος ανεξάρτητα από τη νομική αναγνώριση του συγκεκριμένου τύπου συμβίωσης. Υπό τις διατάξεις του ψηφισθέντος νόμου, τα παιδιά θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν ποικίλα νομικά και πραγματικά προβλήματα από την έλλειψη έννομης σχέσης με τον συμβίο ή τη συμβία του νομικού ή φυσικού γονέα τους, καθώς εκείνος/η δεν θα διαθέτει νομική δυνατότητα να επιληφθεί των συμφερόντων τους στο πλαίσιο οποιασδήποτε διαδικασίας.