«Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) βρίσκεται στην Ελλάδα πριν το ξέσπασμα της κρίσης, έμεινε στις δύσκολες στιγμές, ενισχύοντας την παρουσία της, παρέχοντας υποστήριξη σε έργα που ήταν απαραίτητα και θα συνεχίσει να είναι στην Ελλάδα και στο μέλλον, ελπίζοντας να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο από ποτέ στην προσπάθεια επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας», τονίζει o αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ Τζόναθαν Τέιλορ (Jonathan Taylor), που βρέθηκε στην χώρα μας την περασμένη εβδομάδα.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει απαντώντας σε ερωτήματα του ΑΠΕ-ΜΠΕ «η ΕΤΕπ έχει ως στόχο την περαιτέρω στήριξη του δημόσιου τομέα μέσω στήριξης σημαντικών επενδυτικών σχεδίων στο μέλλον, αλλά ιδιαίτερα την στήριξη του ιδιωτικό τομέα, συμβάλλοντας στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, ειδικά για τους νέους».

Ο Jonathan Taylor, αναφέρει ότι η ΕΤΕπ «επαναβεβαιώνει την κατηγορηματική της δέσμευση να στηρίξει βιώσιμες επενδύσεις στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοδοτήσεων – μέσω των συνεργασιών της με τοπικές τράπεζες- σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας».

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ «η Τράπεζα, από το 2008 που ξεκίνησε η κρίση στην χώρα μας μέχρι σήμερα έχει διαθέσει 13 δισ. ευρώ σε δάνεια και εγγυήσεις, με τα ανεξόφλητα δάνεια να ανέρχονται σε 17 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10% του ΑΕΠ της Ελλάδος. Μόνον το 2016 οι χρηματοδοτήσεις (για τις οποίες έχουν υπογραφεί σχετικές συμφωνίες) από την ΕΤΕπ έφθασαν το 1,5 δισ. ευρώ (που διαμορφώνονται σε 1,6 δισ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου της ΕΤΕπ). Αφορούν χρηματοδοτήσεις 17 ξεχωριστών επενδυτικών σχεδίων σε όλη την Ελλάδα, με το 1/3 να επωφελείται από τις χρηματοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου για Στρατηγικές Επενδύσεις».

«Η ΕΤΕπ υπήρξε μια κρίσιμη πηγή χρηματοδότησης για την Ελλάδα σε καιρούς, που οι διεθνείς αγορές είχαν ουσιαστικά κλείσει για την χώρα. Αυτό οφείλεται στην ικανότητά μας να προσφέρουμε ευνοϊκές συνθήκες, που δεν είναι διαθέσιμες από άλλες πηγές χρηματοδότησης στην ελληνική αγορά κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η Τράπεζα της ΕΕ (όπως ονομάζεται η ΕΤΕπ) παρείχε σημαντική στήριξη στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και η στήριξη αυτή συνεχίστηκε κατά τους τελευταίους μήνες και συνεχίζεται και σήμερα.

Θα σας υπενθυμίσω, επίσης, ότι η ΕΤΕπ έχει ενισχύσει την μόνιμη παρουσία της στην Ελλάδα, ακριβώς πριν από ένα χρόνο, με τη δημιουργία μιας νέας επενδυτικής ομάδας για την Ελλάδα προκειμένου να διασφαλίσει ότι η οικονομική και τεχνική στήριξη που παρέχει μπορεί να υποστηρίξει τη βιώσιμη ανάκαμψη και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Ομάδα Επενδύσεων για την Ελλάδα έχει το σαφή στόχο να επωφεληθεί στα μέγιστα η χώρα από το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη (Juncker Plan). Έχουμε κάνει μια πολύ καλή αρχή για την επίτευξη των στόχων της ομάδας Επενδύσεων για την Ελλάδα και αυτό καταδεικνύει σαφώς τη σταθερή δέσμευση της τράπεζας της ΕΕ να διαδραματίσει το ρόλο της στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας»

Ερωτηθείς εάν «η εντύπωση που έχουν ορισμένοι ότι η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί μόνον τις μεγαλύτερου μεγέθους ελληνικές επιχειρήσεις με χιλιάδες εργαζομένους», είναι σωστή, ο αντιπρόεδρος της τράπεζας επισημαίνει: «Αντιθέτως. Η ΕΤΕπ έχει χρηματοδοτήσει παραδοσιακά ένα μεγάλο εύρος έργων τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού σε ολόκληρη τη χώρα, που εκτείνονται από την εκπαίδευση και την ενέργεια, τις τράπεζες και τις καινοτόμες επιχειρήσεις. Ο Όμιλος ΕΤΕπ ενίσχυσε επίσης την υποστήριξή της για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εταιρίες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, συμβάλλοντας περαιτέρω στην τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας»

Απαντώντας για την στήριξη της ΕΤΕπ στον ιδιωτικό τομέα αναφέρει ότι η Τράπεζα έχει επικεντρωθεί στον ιδιωτικό τομέα, κυρίως μέσω τοπικών διαμεσολαβητών, χρηματοδοτώντας επενδύσεις από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Ερωτηθείς, τέλος, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις της Ελλάδας με τους εταίρους και δανειστές της, ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ καλωσορίζει την πρόοδο που έχει παρουσιαστεί από τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των ελληνικών αρχών και των θεσμικών οργάνων και εξέφρασε την ελπίδα συνέχισης αυτής της διαδικασίας.

ΑΜΠΕ