Με στόχο τη συσπείρωση και ανάδειξη του ελληνικού ταλέντου στις δημιουργικές βιομηχανίες (creative industries) και τη διασύνδεσή του, μέσω της τεχνολογίας, με τους τομείς του Πολιτισμού και του Τουρισμού, ο Συνεργατικός Σχηματισμός Ψυχαγωγικών και Δημιουργικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών – gi-Cluster, κατάφερε μέσα σε μόλις πέντε χρόνια από τη εκκίνησή του να αναπτυχθεί ραγδαία και να συμπεριληφθεί μεταξύ των ελάχιστων clusters διεθνώς στον τομέα των δημιουργικών βιομηχανιών που έχουν λάβει την κορυφαία διάκριση αριστείας «Gold Label» από την Ευρωπαϊκή Γραμματεία Ανάλυσης Clusters (ESCA).

Η κορυφαία αυτή διάκριση του gi-Cluster, με την οποία επιτυγχάνεται ταυτόχρονα και η τοποθέτηση της Ελλάδας στο παγκόσμιο «χάρτη» των Δημιουργικών Βιομηχανιών, είναι το αποτέλεσμα μια σταθερής πορείας ανάπτυξης της εγχώριας αλυσίδας αξίας της δημιουργικής οικονομίας η οποία, κόντρα στην κρίση, αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που εξάγονται και διακρίνονται στην παγκόσμια αγορά, ενώ παράλληλα διεξάγει έρευνα και ανάπτυξη εφάμιλλου επιπέδου με τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς θύλακες αριστείας.

Το οικοσύστημα καινοτομίας του gi-Cluster, υπό την διαχείριση του Corallia, προσεγγίζει πλέον τα 60 καταστατικά μέλη και δεκάδες ακόμα συνεργαζόμενους φορείς, περιλαμβάνοντας μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, startups, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, τεχνολογικά ινστιτούτα και άλλους φορείς καινοτομίας, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της εγχώριας ψηφιακής δημιουργικής οικονομίας. Περίπου τα μισά μέλη του gi-Cluster εστιάζουν στον κλάδο των Ψυχαγωγικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών αναπτύσσοντας λογισμικό και εφαρμογές ψυχαγωγικού & εκπαιδευτικού χαρακτήρα καθώς και τεχνολογικές λύσεις και εργαλεία gamification, ενώ τα υπόλοιπα δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη Δημιουργικού Περιεχομένου και Οπτικοακουστικών Εφαρμογών, καλύπτοντας τομείς όπως ψηφιακά εργαλεία ανάδειξης του Πολιτισμού, σύγχρονες υπηρεσίες και εφαρμογές για την Τουριστική βιομηχανία και παραγωγή ψηφιακού υλικού πολυμέσων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με σχετική μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα επόμενα τρία χρόνια, μόνο η Ευρωπαϊκή αγορά της ψηφιακής δημιουργικής οικονομίας αναμένεται να μεγεθυνθεί κατά 63 δισεκατομμύρια ευρώ και να δημιουργήσει 5 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας, κάτι που οφείλεται άμεσα στην καταλυτική εισαγωγή της Πληροφορικής στις Δημιουργικές Βιομηχανίες. Το gi-Cluster είναι το μοναδικό οικοσύστημα στην Ελλάδα που καλλιεργεί το νέο αυτό περιβάλλον πολύ-κλαδικών συνεργασιών στη δημιουργική οικονομία, συνδυάζοντας την ανάπτυξη εφαρμογών, την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών και τη διαχείριση δεδομένων, με τις εικαστικές τέχνες, τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, τις οπτικοακουστικές παραγωγές και άλλους συναφείς τομείς.

Απώτερος στόχος του gi-Cluster είναι η αξιοποίηση του πολλαπλασιαστικού παράγοντα των ισχυρών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η χώρα μας στους τομείς του Τουρισμού και του Πολιτισμού, και η ανάδειξη της ελληνικής δημιουργικής οικονομίας ως σημαντικού μοχλού ενίσχυσης της αναπτυξιακής και ερευνητικής δραστηριότητας της Ευρώπης.