Πιο επιτυχημένο και πιο ανοιχτό από ποτέ, είναι το πρόγραμμα Erasmus + της ΕΕ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, που φέτος γιορτάζει την 30ή επέτειό του, σύμφωνα με νέα αριθμητικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το 2015 το πρόγραμμα Erasmus+  σύμφωνα με τα κύρια συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης του 2015, έδωσε τη δυνατότητα σε 678 000 Ευρωπαίους, περισσότερους από κάθε άλλη φορά, να σπουδάσουν, να καταρτιστούν, να εργαστούν και να δραστηριοποιηθούν εθελοντικά στο εξωτερικό.  Κατά το ίδιο έτος, η ΕΕ επένδυσε 2,1 δισ. ευρώ σε περισσότερα από 19 600 έργα με τη συμμετοχή 69 000 οργανισμών.

Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι το πρόγραμμα προχωρεί με ικανοποιητικό ρυθμό, ώστε να επιτύχει το στόχο του για τη στήριξη 4 εκατομμυρίων ατόμων μεταξύ του 2014 και του 2020.

Το 2015 το πρόγραμμα Erasmus+ διευρύνθηκε ακόμη περισσότερο, δίνοντας τη δυνατότητα, για πρώτη φορά, στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να αποστείλουν και να δεχτούν περισσότερους από 28 000 σπουδαστές και προσωπικό από και προς χώρες εκτός Ευρώπης. Η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία παραμένουν οι τρεις κύριες χώρες αποστολής, ενώ η Ισπανία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο δέχονται τους περισσότερους συμμετέχοντες του προγράμματος Erasmus+.

Τα σχόλια από τους συμμετέχοντες επιβεβαιώνουν ότι ο χρόνος παραμονής στο εξωτερικό με το πρόγραμμα Erasmus+ είναι χρόνος που αξιοποιείται σωστά: το 94 % δηλώνει ότι οι δεξιότητές τους βελτιώθηκαν, ενώ 80 % πιστεύει ότι ο χρόνος αυτός έδωσε ώθηση στις ευκαιρίες τους για σταδιοδρομία. Ένας στους τρεις σπουδαστές που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus+ δέχεται προσφορά θέσης εργασίας από την εταιρεία υποδοχής.

Η σημερινή έκθεση δίνει επίσης μια εικόνα των ενεργειών που έχουν αναληφθεί από την Επιτροπή για την προσαρμογή του προγράμματος Erasmus+, ώστε να βοηθήσει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές προκλήσεις, όπως είναι η ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών. Για παράδειγμα, το σύστημα Διαδικτυακής Γλωσσικής Υποστήριξης του προγράμματος έχει επεκταθεί, ώστε μέσα στα επόμενα τρία χρόνια να μπορέσουν να επωφεληθούν 100 000 πρόσφυγες· για τον σκοπό αυτό έχουν διατεθεί 4 εκατ. ευρώ. Ο στόχος είναι να μπορέσουν οι νέοι άνθρωποι, ιδίως, να ενταχθούν στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών υποδοχής και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους.

Η δημοσίευση της έκθεσης συμπίπτει με την έναρξη της ενημερωτικής εκστρατείας για την 30ή επέτειο του προγράμματος Erasmus (το οποίο ονομάζεται Erasmus+ από το 2014, επειδή μπορούν να επωφεληθούν από αυτό περισσότεροι άνθρωποι μέσω ενός ευρύτερου φάσματος ευκαιριών). Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017 σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, για να υπογραμμίσουν τον θετικό αντίκτυπο του Erasmus τόσο στα άτομα όσο και στην κοινωνία στο σύνολό της, και να δώσουν σε όλους τους συμμετέχοντες την ευκαιρία να συζητήσουν τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε το πρόγραμμα να εξελιχθεί στο μέλλον. Κατά τα τελευταία 30 χρόνια, το πρόγραμμα Erasmus+ και οι προκάτοχοί του δεν έχουν στηρίξει μόνο περισσότερους από 5 εκατ. σπουδαστές, μαθητευόμενους και εθελοντές, αλλά και προσωπικό και ανταλλαγές νέων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων στα 9 εκατ. άτομα.