Γενναίες μειώσεις στα ποσά της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης που οφείλουν να πληρώσουν τα πολιτικά πρόσωπα νομοθέτησε η κυβέρνηση στο πλαίσιο των προσπαθειών της για μια… δίκαιη αναδιανομή φορολογικών βαρών!

Ταυτόχρονα με τις ρυθμίσεις που προέβλεπαν περικοπές συντάξεων, κατάργηση του ΕΚΑΣ, αύξηση ασφαλιστικών εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες και «μπλοκάκια», μείωση των αφορολόγητων ορίων και αύξηση των φορολογικών συντελεστών για μισθωτούς και συνταξιούχους, οι κυβερνητικοί βουλευτές ψήφισαν τον Μάιο του 2016 ως… αντίμετρο και μια διάταξη η οποία προβλέπει τη μείωση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης για όλα τα πολιτικά πρόσωπα κατά 1.049 έως και 1.999 ευρώ το χρόνο!

Δικαιούχοι των σημαντικών αυτών φοροελαφρύνσεων είναι συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός, οι υπουργοί, οι αναπληρωτές υπουργοί, οι υφυπουργοί, οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές, οι αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι γενικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων, οι διοικούντες τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι διοικητές Ανεξάρτητων Αρχών.

Με τις διατάξεις του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αναμορφώθηκε η κλίμακα υπολογισμού της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης για τους φορολογούμενους με ετήσια φορολογητέα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ ενώ ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, καταργήθηκε το ιδιαίτερο καθεστώς Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης το οποίο είχε καθιερωθεί για τα πολιτικά πρόσωπα από την κυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ το 2014 το οποίο προέβλεπε ότι τα συνολικά εισοδήματα των συγκεκριμένων προσώπων από όλες τις πηγές φορολογούνται με αυξημένο συντελεστή εισφοράς 8%.

Με τη νέα κλίμακα η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης υπολογίζεται ως εξής:

0% για τις πρώτες 12.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος.

2,2% για το τμήμα εισοδήματος από τις 12.001 έως τις 20.000 ευρώ.

5% για το τμήμα εισοδήματος από τις 20.001 έως τις 30.000 ευρώ.

6,5% για το τμήμα εισοδήματος από τις 30.001 έως τις 40.000 ευρώ.

7,5% για το τμήμα εισοδήματος από τις 40.001 έως τις 65.000 ευρώ.

9% για το τμήμα εισοδήματος από τις 65.001 έως τις 220.000 ευρώ.

10% για το τμήμα εισοδήματος από τις 220.001 ευρώ και άνω.

Ωστόσο για πολιτικά πρόσωπα η νέα κλίμακα προκαλεί μειώσεις από 1.049 έως και 1.999 ευρώ.

Σε μια περίοδο, κατά την οποία η οικονομία έχει βυθιστεί στην ύφεση, τα νοικοκυριά υποφέρουν από τη λιτότητα και η κυβέρνηση ετοιμάζεται να λάβει πρόσθετα επώδυνα μέτρα για τους κοινούς θνητούς, όπως είναι η μείωση του αφορολόγητου και η περικοπή των συντάξεων με την κατάργηση της λεγόμενης προσωπικής διαφοράς και για τους νυν συνταξιούχους, γίνεται αντιληπτό από όλους ότι τα προνόμια των βουλευτών συνιστούν πρόκληση για το κοινό αίσθημα. Και αυτό επειδή δίνεται η εικόνα ότι το πολιτικό σύστημα ενδιαφέρεται μόνο για να προστατεύσει τα μέλη του και όχι για να μεριμνήσει για το σύνολο της κοινωνίας, όπως έχει υποχρέωση.

Είναι προφανές ότι το γεγονός πως, με την εισφορά αλληλεγγύης οι πολίτες πληρώνουν περισσότερα και οι βουλευτές, δήμαρχοι, θα πληρώνουν τώρα λιγότερα, δεν έχει απολύτως καμία λογική. Όπως και το ότι όλοι οι δανειολήπτες καταβάλλουν υψηλά επιτόκια, στα οποία δυσκολεύονται να ανταποκριθούν, την ώρα που οι βουλευτές απολαμβάνουν άτοκα δάνεια, τα οποία δεν αποπληρώνουν κιόλας, δεν συνιστά ισονομία και κρίνεται ως απαράδεκτο.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος