Μπορεί οι διαδικτυακές πωλήσεις προϊόντων να μην γνωρίζουν πανευρωπαϊκά μεγάλη ανάπτυξη ωστόσο δεν ήταν αρκετό για τις ελληνικές επιχειρήσεις να καινοτομήσουν και να αφήσουν πίσω τους υπολοίπους ευρωπαίους. Μάλιστα κατάφερε η Ελλάδα να σημειώσει ακόμη μία αρνητική επίδοση αφού ξεπέρασε μόνο την Βουλγαρία σε αυτόν τον κλάδο.

Αναλυτικότερα σε ότι αφορά τις ηλεκτρονικές πωλήσεις ο μέσος όρο στην Ελλάδα είναι 6,17% (δηλαδή λιγότερη από μία επιχείρηση χρησιμοποιεί το internet για πωλήσεις) την στιγμή που ο αντίστοιχος κοινοτικός μέσος όρος βρίσκεται στο 16,7%.

Η Βουλγαρία και η Ελλάδα βρίσκονται στην τελευταία και στην προτελευταία θέση της κατάταξης, ενώ στην κορυφή συναντάμε την Ιρλανδία όπου το 32,2% των επιχειρήσεων πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω του Διαδικτύου. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που πωλούν διαδυκτιακά στις Σουηδία και Δανία είναι 26,3% και 26% αντίστοιχα.

Μάλιστα στις διασυνοριακές πωλήσεις (μέσω του διαδικτύου) οι αριθμοί είναι ακόμη χαμηλότεροι. Μόλις το 3,48% των ελληνικών επιχειρήσεων «πουλάει» internetικά σε άλλες χώρες της ΕΕ.