Φωτιές ανάβει στην κυβέρνηση η γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έκρινε αντισυνταγματικές διατάξεις του νομοσχεδίου Κατρούγκαλου.

Βάσει νόμου το Ελεγκτικό Συνέδριο καλείται να γνωμοδοτήσει για κάθε νομοσχέδιο στο οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η αρνητική εισήγηση προέρχεται από τον γενικό επίτροπο και έγινε δεκτή σχεδόν από το σύνολο των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.