Οι πωλήσεις είναι ένα Εγκεφαλικό – Ψυχολογικό Επάγγελμα γεμάτο προκλήσεις που αλλάζει και θα αλλάζει, γιατί αλλάζουν οι καιροί. Συνεπώς για μια πετυχημένη καριέρα τα στελέχη των εταιρειών αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει συνεχώς να ενημερώνονται για τις νέες δεξιότητες και τεχνικές που πρέπει να αναπτύξουν.

Στο InnovAthens την Δευτέρα 18 Απριλίου ο το Κέντρο Επιχειρηματικότητας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας πραγματοποιεί το , σεμινάριο με θέμα «Πωλήσεις σε μεγάλους Πελάτες» που απευθύνεται σε Ελεύθερους Επαγγελματίες & Ιδιώτες που χρειάζονται τις τεχνικές Πωλήσεων και της Δημιουργίας & Ανάπτυξης Συνεργασιών B2B και όχι μόνο. Το παρόν αναμένεται να δώσουν και πολλοί επαγγελματίες των πωλήσεων αλλά και φοιτητές σχολών οικονομικών κατευθύνσεων.

Μέσα σε περίπου δύο ώρες ο Γεράσιμος Τζαμαρέλος θα αναπτύξει:

• Marketing και Πωλήσεις Β2Β
• Τμηματοποίηση στόχου – πελάτη
• Στρατηγικές Πωλήσεων
• Διαχείριση Αντιρρήσεων του Πελάτη
• Αναπτυσόμενες αγορές & νέοι πελάτες (new business)

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.