Πρωτογενές πλεόνασμα 2,267 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2016, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,506 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2015 και στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 820 εκατ. ευρώ.

Αυτό προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οποία στο πεντάμηνο το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης ανήλθε σε 828 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1,399 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και έναντι στόχου για το 2016 ελλείμματος 3,880 δισ. ευρώ.