Μήνυμα πως όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να συνεργασθούν για να αντιμετωπίσουν από κοινού και σε πραγματικό πνεύμα αλληλεγγύης και κοινής ευθύνης την μεταναστευτική κρίση έστειλε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, μιλώντας σε Διακοινοβουλευτική συζήτηση που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αντικείμενο την αναθεώρηση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Στη συζήτηση συμμετείχε και ο υπουργός Εσωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Ασφάλειας της Μάλτας Καρμέλο Αμπέλα, προεδρεύουσας χώρας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας τόνισε πως η μεταναστευτική κρίση μας έχει διδάξει ότι η εφαρμογή αποκλειστικά εθνικών πολιτικών δεν αποφέρει αποτελεσματικές λύσεις, και αυτό αφορά τόσο στα κράτη μέλη όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Όπως είπε μια κατακερματισμένη, εθνοκεντρική προσέγγιση το μόνο που κάνει είναι να υπονομεύει το Ευρωπαϊκό εγχείρημα, θέτοντας σε αμφισβήτηση ό,τι θεωρούσαμε μέχρι σήμερα δεδομένο, τις ευρωπαϊκές αξίες και τον χώρο Σένγκεν.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος επισήμανε πως «όλα τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργασθούν για να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση με πραγματικό πνεύμα αλληλεγγύης και κοινής ευθύνης», καθώς «περισσότερη Ευρώπη είναι απαραίτητη για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, τη σωστή λειτουργία του συστήματος ασύλου για χρήζουν προστασίας, την αποτελεσματική εξάρθρωση και δίωξη των δικτύων διακινητών και τη βελτίωση της ικανότητάς μας για την επιστροφή παράτυπων μεταναστών».

Σύμφωνα με τον κ. Αβραμόπουλο έχουν συμφωνηθεί και εφαρμόζονται κοινές δράσεις: έχουν δημιουργηθεί hotspots, οι διαδικασίες μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης λειτουργούν, εντείνονται οι προσπάθειες για την επιστροφή παράτυπων μεταναστών και η συνεργασία με τρίτες χώρες για την επανεισδοχή τους, έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων με επίκεντρο τα θύματα.
Βασιζόμενος σε στοιχεία της Europol, τόνισε πως οι διακινητές εκμεταλλεύονται τα συστήματα ασύλου την ώρα που ο αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων αυξάνεται, ενώ πολλά από αυτά εξαφανίζονται μετά την άφιξή τους με κίνδυνο να πέσουν θύματα εγκληματικών δικτύων διακίνησης.