Ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη της μακρόπνοης αποστολής του -την ανάδειξη της Ελλάδας μεταξύ των χωρών που αναπτύσσουν διαστημικές τεχνολογίες- και του οράματος του – να αναδειχθεί σε ένα cluster παγκόσμιας κλάσης, ικανού να απορροφά, να διατηρεί και να ενισχύει το πνευματικό κεφάλαιο που αναπτύσσεται στην τοπική διαστημική βιομηχανία- κατάφερε το si-Cluster με την πιστοποίησης αριστείας Gold Label από την Ευρωπαϊκή Γραμματεία Ανάλυσης των Συνεργατικών Σχηματισμών (ESCA).

To si-Cluster, το πιο high-tech «project» της χώρας, αποτελούμενο από 50 μέλη, μεταξύ των οποίων μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, τα οποία έχουν  συσσωρεύσει σημαντική τεχνογνωσία και υψηλή εξειδίκευση σε ηλεκτρονικά, αισθητήρες προηγμένα υλικά, ρομποτική, δορυφορικές τηλεπικοινωνίες, λειτουργία δορυφόρων, εφαρμογές πλοήγησης, εφαρμογές παρατήρησης της γης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα όπως προστασία πολιτών σε καταστάσεις ανάγκης, ασφάλεια συνόρων, έξυπνες και ασφαλείς μεταφορές, εφαρμογές προστασίας του περιβάλλοντος, έχει συμβάλλει αποφασιστικά, εφτά χρόνια μετά τη σύστασή του, στην αναβάθμιση της αλυσίδας αξίας της Ελληνικής διαστημικής τεχνολογίας.

Έχοντας αναπτύξει μια σειρά από στρατηγικές συνεργασίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, μεταξύ των οποίων με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Aerospace Valley στην Γαλλία, το Apoulia Space Cluster στην Ιταλία, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), το si-Cluster συνεχίζει την αναπτυξιακή του πορεία ενισχύοντας προωθώντας συνεργειών μεταξύ του δημόσιου τομέα, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της βιομηχανίας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός των μελών του si-Cluster συμμετέχει σε έργα της ESA. Επιπλέον, όπως προκύπτει από την πιστοποίηση ESCA, υπάρχουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και αύξησης του μεριδίου των εξαγωγών των μελών του si-Cluster μέσα στα επόμενα χρόνια, αξιοποιώντας την δομή που έχει ήδη δημιουργηθεί από το συνεργατικό σχηματισμό με την ενιαία οπτική ταυτότητα, το μεγάλο διεθνές δίκτυο και τις συντονισμένες δράσεις εξωστρέφειας.

Η πιστοποίηση αριστείας Gold Label, η οποία απονεμήθηκε μετά την αξιολόγηση της απόδοσης του Cluster σε ένα σύνολο τριανταενός αυστηρών ποσοτικών δεικτών, επιβραβεύει με τον καλύτερο τρόπο τις συντονισμένες προσπάθειες διαχείρισης του συνεργατικού σχηματισμού από το Corallia, φορέα αρωγού του cluster, της ΕΒΙΔΙΤΕ και όλων των μελών που απαρτίζουν το οικοσύστημα, κατατάσσοντας το si-Cluster μεταξύ των τριών cluster παγκοσμίου εμβέλειας (World-Class Cluster) στη θεματική του διαστήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέραν του si-Cluster στον κλάδο αυτό μόνο το Hamburg Aviation Luftfahrtcluster Metropolregion Hamburg E.V και το Aerospace Valley Cluster έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να πιστοποιηθούν με το Gold Label.

Η παραπάνω επιτυχία οφείλεται στη συνεργασία και την από κοινού στοχοθέτηση όλων των μελών του si-Cluster: Adamant Composites, Akronic, Alma Technologies, Althom Engineering, Analog Integrated Electronic Systems, Applied Electronics Laboratory/University of Patras, Applied Mechanics and Vibrations Laboratory/University of Patras, Attisat Satellite Systems, Control Systems Laboratory/NTUA, Corallia/R.C. Athena, Creative Systems Engineering, Digital Systems and Computer Architecture Laboratory/UoA, Εmtech, EPOS Satellite Communication Networks and Advanced Electronic Systems, European Sensor Systems, FEAC Engineering, Geomatics, Geosystems Hellas, GET, Hellas Sat, Hellenic Association of Space Industries, Heron Engineering, Interbalcan Environment Center, inAccess Networks, Inasco Hellas, Industrial Services & Technologies, Industrial Systems Institute/R.C. Athena, Innora, Interoperability Systems International Hellas, Irida Labs, Map, Microwave and Fiber Optics Laboratory/NTUA, Microprocessors and Digital Systems Lab/NTUA, Miltech Hellas, Mobile Radio Communications Laboratory του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Neuropublic, Noesis Technologies, Photonics Laboratory/University of Patras, Planetek Hellas, Prisma Electronics, Satways, Software Competitiveness International, Space Hellas, Space Programmes/R.C. Athena, Teletel, Terra Spatium, Theon Sensors, Very Large Scale Integration Design Laboratory/University of Patras, Weasic Microelectronics.