Χαλάρωση των capital controls με αύξηση του εβδομαδιαίου ορίου αναλήψεων από τα 420 ευρώ στα 550 ευρώ.

Αλλά και δυνατότητα για σωρευτική ανάληψη και εξαίρεση από τους περιορισμούς για το «νέο» χρήμα προβλέπει το σχέδιο που έχουν εκπονήσει οι τράπεζες και το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι τράπεζες έχουν ετοιμάσει πρόταση – σχέδιο και μένει να γίνει αποδεκτό από την κυβέρνηση για η αύξησητ ου εβδομαδιαίου ορίου ανάληψης μετρητών από τα 420 ευρώ σήμερα στα 500 ή και 550 ευρώ.

Οι αποφάσεις που θα λάβει η ΕΚΤ αύριο Πέμπτη για την επαναφορά των waiver και τον δανεισμό των τραπεζών με χαμηλά επιτόκια θα είναι καθοριστικές για την χαλάρωση των περιορισμών κεφαλαίων.

Επίσης αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η άρση των περιορισμών για το λεγόμενη «νέο χρήμα» που έχει ήδη προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να δοθεί δυνατότητα ανάληψης όλων των μετρητών που θα κατατίθενται στις τράπεζες από την ενδεχόμενη ημερομηνία εφαρμογής της χαλάρωσης.

Παράλληλα εξετάζεται περαιτέρω αύξηση των ορίων για τις συναλλαγές επιχειρήσεων που εγκρίνονται από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, μεγαλύτερη απελευθέρωση στο όριο εμβασμάτων προς το εξωτερικό που σήμερα ανέρχεται σε 1.000 ευρώ.

καθώς επίσης και δυνατότητα μεγαλύτερης ανάληψης από το 10% υπολοίπων εμβασμάτων από το εξωτερικό (ήδη έχει δοθεί δυνατότητα για τα υπόλοιπα εμβασμάτων που προέρχονται από το εξωτερικό να εξάγονται στο σύνολό τους στο εξωτερικό, ενώ μπορεί και να αναληφθεί το 10% αυτών σε φυσική μορφή).