Ένα ακόμη δωρεάν σεμινάριο θα πραγματοποιήσει το ΚΕΑΚ (Κέντρο Επιχειρηματικότητας Ανάπτυξης & Καινοτομίας) στο Δημαρχείο Καλλιθέας. Η εισήγηση του κ. Γεράσιμου Τζαμαρέλου αυτήν την Παρασκευή έχει θέμα την ‘’Διαχείριση Καινοτομίας’’.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να  αναδείξει τη σημασία της Καινοτομίας και της Διαχείρισης της, του πώς δημιουργείται μια καινούργια ιδέα, το πώς και με ποια κριτήρια αξιολογείται κλπ., καθώς αποτελεί συστατικό στοιχείο της αποτελεσματικής επιχειρηματικότητας ενώ παράλληλα είναι μια ιδιαιτέρως επίπονη και απαιτητική διαδικασία.

Το σεμινάριο επίσης αναδεικνύει τη σημασία της κατανόησης και προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας μιας επιχείρησης ως βασικής πηγής ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Θεματολογία Εισήγησης:

•    Τι είναι Καινοτομία
•    Η σημασία της Καινοτομίας
•    Τύποι & Μορφές Καινοτομίας
•    Ανάπτυξη & Διαχείριση
•    Εφαρμογή Καινοτομίας
•    Ιδιοκτησία & Προστασία
•    CaseStudy– Παραδείγματα

Απαραίτητη η προεγγραφή στο http://keak.gr/index.php/events/104-

Θα δοθεί πιστοποίηση παρακολούθησης