Οι φορολογικές ανατροπές που νομοθετήθηκαν το 2016, θα αποτυπωθούν στα φετινά εκκαθαριστικά σημειώματα.

Εκατομμύρια φορολογούμενοι θα δουν το φορολογικό τους λογαριασμό να έχει «φουσκώσει» ακόμη περισσότερο με τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις να προκύπτουν για τους μισθωτούς και συνταξιούχους με χαμηλά και υψηλά εισοδήματα, τους φορολογούμενους που εισπράττουν εισοδήματα από ενοίκια και τους ελεύθερους επαγγελματίες με μεσαία και υψηλά εισοδήματα. Κερδισμένοι θα είναι οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Μισθωτοί – συνταξιούχοι

Το έμμεσο αφορολόγητο για τους μισθωτούς και συνταξιούχους έχει διαμορφωθεί σε 8.636 έως και 9.545 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων παιδιών. Ωστόσο πάνω από 1 εκατ. μισθωτοί και συνταξιούχοι αμέσως μετά την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης θα διαπιστώσουν στο εκκαθαριστικό σημείωμα ότι θα πρέπει να πληρώσουν περισσότερο φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τις αποδοχές του 2016. Και αυτό γιατί, η εκκαθάριση θα γίνει με τα νέα «κουρεμένα» αφορολόγητα όρια και τις νέες κλίμακες για το σύνολο των αποδοχών του έτους 2016.

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες ανήκουν στους κερδισμένους των φορολογικών αλλαγών που έγιναν το 2016 και η πλειονότητα των συγκεκριμένων φορολογούμενων θα το διαπιστώσει στα εκκαθαριστικά. Η εκκαθάριση των δηλώσεων τους θα γίνει με την κλίμακα των μισθωτών, χωρίς όμως να δικαιούνται το αφορολόγητο.

Τα εισοδήματα του 2015 φορολογήθηκαν με συντελεστές 26%-33% ενώ τα εισοδήματα του 2016 θα φορολογηθούν με συντελεστές από 22% έως και 45%.Έτσι με την εφαρμογή χαμηλότερου συντελεστή 22% αντί 26% μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες με ετήσια εισοδήματα έως 32.000 ευρώ θα διαπιστώσουν μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων κατά 200 έως και 764 ευρώ.

Ωστόσο, η αύξηση του συντελεστή προκαταβολής φόρου εισοδήματος από το 75% στο 100% αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τις φοροελαφρύνσεις αυτές.

Για όσους δηλώνουν εισοδήματα πάνω από 32.000 ευρώ οι επιβαρύνσεις θα είναι σημαντικά αυξημένες, τόσο εξαιτίας της αύξησης των συντελεστών υπολογισμού του φόρου εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης όσο και λόγω της αύξησης του συντελεστή υπολογισμού της προκαταβολής φόρου. Πιο συγκεκριμένα με τις φορολογικές αλλαγές προκύπτουν:

• Μειώσεις ετήσιων φορολογικών επιβαρύνσεων κατά 200 έως και 400 ευρώ για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ.

• Μειώσεις ετήσιων φορολογικών επιβαρύνσεων κατά 114 έως και 764 ευρώ για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από 10.001 έως 32.000 ευρώ.

• Αυξήσεις ετήσιων επιβαρύνσεων κατά 41 έως και 8.851 ευρώ για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 32.000 και μέχρι 100.000 ευρώ.

Αγρότες

Οι αγρότες, θα φορολογηθούν με την κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων και συνεπώς δικαιούνται το έμμεσο αφορολόγητο των 8.636 – 9.545 ευρώ ενώ σε εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ επιβάλλεται και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Η αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ, καταργήθηκε. Πρακτικά, οι αλλαγές αυτές θα φέρουν επιβαρύνσεις για αγρότες με φορολογητέο εισόδημα πάνω από 21.500 ευρώ ενώ σε χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια προκύπτουν ελαφρύνσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε εισόδημα 5.000 ευρώ ο φόρος είναι μηδενικός ( έναντι 650 ευρώ για τα εισοδήματα του 2015) , στα 10.000 ευρώ η ελάφρυνση φτάνει τα 1.100 ευρώ ενώ στα 30.000 ευρώ προκύπτει επιβάρυνση 1.756 ευρώ. Οι αγρότες θα επιβαρυνθούν και με προκαταβολή φόρου η οποία αυξήθηκε από το 75% στο 100% του κύριου φόρου.
Ιδιοκτήτες ακινήτων

Οι μεγαλύτερες φορο-επιβαρύνσεις που φθάνουν έως και 36,36% προκύπτουν φέτος για τους φορολογούμενους που αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα. Τα εισοδήματα από ενοίκια θα φορολογηθούν με συντελεστές 15% ( από 11%) για ποσά έως 12.000 ευρώ, 35% ( από 33%) για το κλιμάκιο εισοδήματος από 12.001 έως και 35.000 ευρώ και 45% ( από 33%) για το κλιμάκιο εισοδήματος που υπερβαίνει τα 35.001 ευρώ. Έτσι για παράδειγμα, φορολογούμενος με εισοδήματα από ενοίκια 10.000 ευρώ ενώ πέρυσι πλήρωσε φόρο 1.100 ευρώ, φέτος για το ίδιο εισόδημα θα κληθεί να πληρώσει 1.500 ευρώ, δηλαδή θα επιβαρυνθεί με πρόσθετο φόρο 400 ευρώ.

Τεκμήρια

Όσοι φορολογούμενοι, κατά το φορολογικό έτος 2016, είχαν πραγματικό εισόδημα χαμηλότερο από 6.000 ευρώ και τεκμαρτό χαμηλότερο από τα 9.500 ευρώ, θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών και το έμμεσο αφορολόγητο. Προϋπόθεση είναι ο φορολογούμενος να μην ασκεί επιχειρηματική ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, ενώ εξαιρούνται εισοδήματα από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

Εταιρικά αυτοκίνητα

Η χρήση εταιρικού αυτοκινήτου το 2016, θα κοστίσει φέτος ακριβότερα σε φόρο με την εκκαθάριση των δηλώσεων. Η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο, εταίρο ή μέτοχο από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους 2016, υπολογίζεται με συντελεστές από 4% έως και 22% επί της λιανικής τιμής προ φόρων του οχήματος.

Το ποσό που προκύπτει φορολογείται ως επιπλέον εισόδημα. Για παράδειγμα για αυτοκίνητο με λιανική τιμή έως 12.000 ευρώ, το επιπλέον εισόδημα που προκύπτει είναι 4% ή 480 ευρώ. Προβλέπονται συντελεστές απομείωσης από 10% έως και 50% ανάλογα με την παλαιότητα του οχήματος για αυτοκίνητα άνω των τριών ετών.