Οι ανάγκες πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας γίνονται όλο και πιο επιτακτικές τη στιγμή που ο αριθμό των ανασφάλιστων Ελλήνων συνεχώς αυξάνεται λόγω της ανεργίας. Ο δήμος Αθηναίων, προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος προχώρησε στην υπογραφή συμφώνου συνεργασίας με το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος – DEREE College.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας παρέχεται δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο σε ενήλικους κατοίκους του δήμου Αθηναίων.

Αναλυτικότερα από το DEREE προσφέρεται:

  • Συμβουλευτική ενηλίκων
  • Συμβουλευτική για ζευγάρια και οικογένειες
  • Ομάδες ενηλίκων, οι οποίες  θα δημιουργηθούν εφόσον συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός των ενδιαφερομένων.

Προτεραιότητα δίνεται στους άνεργους, στους ανασφάλιστους και σε όσους κατοίκους της Αθήνας έχουν χαμηλό εισόδημα.