Στο νέο νομοσχέδιο ο συνολικός λογαριασμός από τις αλλαγές στη φορολογία  φτάνει τα 1,8 δισ. Ευρώ. Οι αλλαγές εντοπίζονται στη νέα κλίμακα φορολόγησης εισοδήματος, την κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης, τη φορολόγηση ενοικίων και τον φόρο στα τυχερά παιχνίδια έρχεται το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Οι τελικές ωστόσο διατάξεις του νομοσχεδίου θα καθορίσουν το τελικό κόστος για τους φορολογούμενους.
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου το αφορολόγητο ορίζεται στα 9.090 ευρώ, φέρνοντας επιπλέον επιβαρύνσεις από 8 έως και 176 ευρώ για όσους έχουν ετήσια εισοδήματα από 9.100 έως και 27.000 ευρώ, ελαφρύνσεις από 76 έως και 399 ευρώ για μισθωτούς και συνταξιούχους με εισοδήματα από 28.000 έως και 43.000 ευρώ και μεγάλες επιβαρύνσεις για όσους έχουν εισοδήματα άνω των 43.000 ευρώ.

Αναλυτικά σύμφωνα με το σχέδιο νόμου οι μισθοί και οι συντάξεις θα φορολογούνται με την εξής κλίμακα:

• 0 – 20.000 22%
• 20.001 – 30.000 29%
• 30.001 – 40.000 37%
• 40.001 και άνω 45%

Το αφορολόγητο διαμορφώνεται στα 9.091 ευρώ (από 9.550 σήμερα) ενώ η έκπτωση φόρου μειώνεται  στα 2.000 ευρώ (από 2.100 σήμερα). Η έκπτωση θα ισχύει ακέραιη για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ και από εκεί και πάνω θα μειώνεται κατά 10 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος.

Για παράδειγμα μισθωτός με εισόδημα 22.000 ευρώ θα έχει έκπτωση φόρου 1.980 ευρώ.

Αν ένας φορολογούμενος έχει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες αλλά και επιχειρηματική δραστηριότητα, το συνολικό του εισόδημα θα αθροίζεται και θα φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών αλλά η έκπτωση φόρου έως 2.000 ευρώ θα δίνεται μόνο για το τμήμα του εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες.

Οι αγρότες θα φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και με την έκπτωση φόρου, δηλαδή με αφορολόγητο όριο 9.091 ευρώ. Παραμένουν αφορολόγητες οι επιδοτήσεις για ποσό έως 12.000 ευρώ.

Τα εισοδήματα από τα ενοίκια θα συνεχίσουν να φορολογούνται αυτοτελώς, ωστόσο αυξάνονται οι συντελεστές. Συγκεκριμένα:

• 0-12.000 15%
• 12.001 – 35.000 35%
• 35.001 και πάνω 45%

Αναλυτικά , όσοι φορολογούμενοι αποκτούν εισοδήματα από ακίνητη περιουσία πάνω από 12.000 ευρώ και μέχρι 35.000 ευρώ το χρόνο θα πληρώσουν επιπλέον φόρο από 480 έως και 920 ευρώ το χρόνο. Οι φορολογούμενοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 35.000 ευρώ από ενοίκια θα πληρώνουν φόρους αυξημένους κατά ποσά άνω των 1.000 ευρώ το χρόνο.

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης θα επιβληθεί κλιμακωτά σε εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ:

• 0 – 12.000 0%
• 12.001 – 20.000 2,2%
• 20.001 – 30.000 5,00%
• 30.001 – 40.000 6,50%
• 40.001 – 65.000 7,50%
• 65.001 – 220.000 9,00%
• 220.001 και άνω 10,00%

Ο φορολογικός συντελεστής στα μερίσματα αυξάνεται σε 15% (από 10% σήμερα).